PERTEMPURAN PADA DUA KELOKAN

kanan kiri
kiri kanan
kanan-kanan
kiri-kiri

kanan ke kanan
kiri ke kiri
kanan ke kiri
kiri ke kanan
?
?
menari-nari
di antara tersirat dan tersurat

kanan ?
kiri ?

mampuslah kau!

Iklan